Qui som?El 16 de gener de 2013 l’Ajuntament de Son Servera i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, juntament amb l’Associació Hotelera Badia de Cala Millor-Sa Coma, creen el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar. Es tracta d’un organisme de dret públic que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i que neix amb l’objectiu de la promoció i el foment del turisme en els respectius municipis. La zona turística de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar compta amb unes 35.000 places i és el tercer destí en importància de les Illes Balears.

La inversió estimada que repercuteix en els projectes definits en el full de ruta marcat pel Consorci de Turisme és d’uns 15 milions d’euros, una suma que es reparteix entre totes aquelles iniciatives que gestiona el propi Consorci, com aquelles altres que escometen directament els Ajuntaments Son Servera i Sant Llorenç.

El comú denominador de totes elles és l’actuació sobre la sostenibilitat i foment de Cala Millor com a destinació turística desestacionalitzada. El finançament dels projectes procedeix, principalment, tant dels fons europeus Next Generation com d’inversions directes de la UE sobre els municipis, com és el cas del Projecte LIFE.

Els principals objectius del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar són:

 • Estudiar els problemes turístics i comercials vinculats al sector turístic, i adoptar o proposar les mesures adequades per a solucionar-los.
 • Contribuir a la defensa dels recursos naturals i culturals dels municipis.
 • Estudiar i analitzar la realitat turística de la zona i oferir al sector la informació obtinguda.
 • Promoure la presència activa de tots dos municipis en el mercat turístic i procurar la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.
 • Afavorir, ajudar, i possibilitar l’adequació de les infraestructures i dels serveis d’oferta turística, a més de donar suport a la iniciativa privada del sector.
 • Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions, esdeveniments i activitats anàlogues.
 • Potenciar el sector turístic i els conceptes d’allotjament, restauració, agències d’intermediació, activitats de turisme actiu, culturals i d’oci.
 • Elaborar material de divulgació, publicitat i d’imatge necessaris per a donar a conèixer els recursos turístics de tots dos municipis amb la finalitat de fomentar la captació de visitants.
 • Col·laborar amb altres entitats públiques o privades per a promocionar els municipis en benefici de l’atracció de visitants.
 • Promoure i, en el seu cas, participar en convenis amb altres entitats públiques o privades per a finançar campanyes de promoció turística i comercial, i per a aconseguir qualsevol altra finalitat establerta en aquests Estatuts.
 • Coordinar, dinamitzar i col·laborar amb tots els sectors interessats en el foment del turisme i molt especialment amb el sector comercial vinculat al sector turístic.
 • Coordinar les activitats amb les àrees i dependències municipals de totes dues entitats locals que tinguin relació amb l’activitat del Consorci.
 • Promoure, gestionar i comercialitzar productes i serveis d’interès turístic.
 • Gestionar instal·lacions i equipaments d’interès turístic.
 • Promoure activitats dirigides a incrementar la demanda turística.
 • Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar l’increment i la qualitat de l’oferta turística.

Òrgans de govern

El Consorci de Turisme compta amb els següents òrgans de govern:

 • Presidència
 • Junta General
 • Consell d’Administració
 • Gerència.
 • A més, també compta amb un Consell Assessor.

La Presidència del Consorci l’ostenten els alcaldes de l’Ajuntament de Son Servera i de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar amb caràcter rotatori i per un període de 2 anys. La Vicepresidència l’assumeix l’alcalde que en aquest període rotatori no ocupa la Presidència, també per un període de 2 anys.

La Gerència té atribuïdes les funcions de gestió, administració i planificació econòmica i comercial del Consorci de Turisme sobre la base de les directrius establertes per la Junta General, el Consell d’Administració i la seva Presidència.

El Consell d’Administració va aprovar la creació del Consell Assessor al febrer del 2016 per a involucrar activament als empresaris del sector en la promoció turística perquè va considerar necessari potenciar els vincles entre les diferents agrupacions empresarials i l’entitat, per a promocionar les experiències que s’ofereix al turista en el destí.