Pla de Sostenibilitat Turística PSTD 2022 (FFEE)

Fons Next Generation - Son Servera

Beneficiari
Ajuntament de Son Servera
Import total del projecte
3.000.604,00
Import concedit
3.000.604,00
Pendent de finançar
0,00
Estat
Pendent inici

Construcció de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS). Construcció de sistemes urbans de drenatge sostenibles per a recollir part de l’aigua de la pluja i infiltrar-la al terreny de manera controlada, minimitzant així els escolaments i les inundacions en zones urbanes.

  • Instal·lació d’activitats infantils i juvenils al parc Puig de sa Bassa. El parc del Puig de sa Bassa es pretén compondre de dues zones diferenciades: Una àrea per a la instal·lació de diversos jocs infantils, compost per una estructura de joc continu de 12 activitats, balancí, gira-gira, pals bojos i tirolina; i un circuit de bicicleta per a joves que comptarà amb diversos obstacles, així com la incorporació de nou mobiliari urbà.
  • Remodelació i adaptació del carrer Sol. Revitalitzció de l’eix comercial, amb un espai lliure d’obstacles en els laterals on s’alineen els comerços, atorgant al passeig un valor afegit amb l’elecció d’un paviment dissenyat per Javier Mariscal i la incorporació d’escultures. Dins del projecte es planteja la reducció de residus amb reutilització de graves, reciclatge de pèrgoles i renovació de les xarxes per a evitar pèrdues, així com mantenir les xarxes en bon estat. Inclou un reforç de vegetació (amb trepadoras) per a major control solar, el monitoratge de l’enllumenat públic i la incorporació de nous punst de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Embelliment i millora de la competitivitat del Passeig Marítim de Cala Millor. Demolició dels paviments de la calçada i de les voreres, i pavimentació del passeig. Creació de zones lúdiques i de gronxadors, dotades amb un lavabo públic auto-limpiable. Incorporació d’il·luminació monitoritzada funcional i ambiental en les diferents zones del passeig, dotant-lo dels nivells d’il·luminació i uniformitat adequats. Reposició de senyalitzacions verticals, bé sigui aprofitant les ja existents o renovant-les i senyalització horitzontal completa. Renovació del mobiliari urbà i condicionament i/o reconstrucció de bancs de formigó existents mitjançant la remodelació dels mateixos i la millora amb nova base de seient il·luminada indirectament.

Utilizamos cookies, propias y de terceros, para optimizar su visita y mejorar nuestros servicios mediante la personalización de nuestros contenidos y analítica de navegación. Más información en nuestra Política de cookies.

Indique que cookies quiere aceptar