Life

Adapt Cala Millor

Beneficiari
Consorci de Turisme
Import total del projecte
2.294.046,83
Import concedit
1.376.424,00
Pendent de finançar
917.622,83
Estat
En curs

Projecte d’adaptació al canvi climàtic a llarg termini a la platja urbana de Cala Millor mitjançant l’aplicació d’una col·lecció de directrius basades en la ciència a través de processos de governança i participació.

Veure la pàgina del projecte a lifeadaptcalamillor.com

Dels estudis previs i l’abast de l’impacte de la pujada del nivell de la mar prevista per a 2050 i 2100 en les costes arenoses de les Illes Balears, el Govern Autonòmic s’ha proposat adoptar una línia estratègica de recerca per a assegurar la viabilitat de les solucions d’adaptació natural a cost, mitjà i llarg termini:

  • En el curt termini: els sectors socioeconòmics demanden nutrients de sorra, solució d’alt cost i curta vida, adversament afectada per l’esperada pujada del nivell de la mar per a mediats d aquest segle.
  • En el mitjà termini (30 anys), plantejar una recuperació d’espais dunars, fins i tot en platges urbanes. Suposa canviar la imatge tradicional de com ha de ser el paisatge urbà costaner, eliminats grans passejos i jardins de ciment per solucions més pròximes a la naturalesa. Això és possible si hi ha espai per a retrocedir amb el passeig marítim.
  • En el llarg termini (entre 60 – 100 anys), i amb un escenari de canvi climàtic, plantejar-se alliberar espai a la platja mitjançant la remoció d’edificis.

Les platges són defenses costaneres importants, però la seva retirada i desaparició augmenten la vulnerabilitat als perills. Els efectes del canvi climàtic en les platges estan relacionats amb els canvis en els patrons d’onatge i l’augment del nivell de la mar. Això afectarà especialment les platges urbanes i la seva capacitat d’adaptació és limitada per la falta d’espai. Els impactes del canvi climàtic són especialment preocupants a la regió mediterrània, on la urbanització de les zones costaneres és important. Les Illes Balears són especialment vulnerables al canvi climàtic i es preveu una pèrdua important del valor recreatiu i del PIB.

Entre 2018 i 2021, el Consorci SOCIB, l’IMEDEA i la UIB van participar al projecte “Costes pel canvi”, per avaluar els efectes del canvi climàtic a les zones costaneres de les Illes Balears i ajudar a planificar mesures d’adaptació. Es preveu que l’augment del nivell del mar afectarà 833 hectàrees permanentment i 204 hectàrees temporalment el 2050, i 3.465 hectàrees permanentment i 427 hectàrees temporalment el 2100. Així mateix, es preveu que 464 platges d’arena es veuran afectades directament.

L’IHCantabria, SOCIB i MedCities també han treballat en l’Estratègia de Protecció del Litoral a les Illes Balears per protegir el litoral davant el canvi climàtic i millorar la cooperació entre les administracions públiques. Per garantir la viabilitat de les solucions naturals d’adaptació a llarg termini, es necessita adoptar una línia estratègica d’investigació. Les solucions d’aportació artificial de sediment són ineficaces i inviables des del punt de vista econòmic i ambiental. A mitjà termini, es podria plantejar una recuperació dels sistemes dunars.

El programa LIFE és l’única font de finançament de la UE dedicada exclusivament al medi ambient i al canvi climàtic, i ha finançat més de 900 projectes a Espanya des de 1992. El projecte LIFE AdaptCalaMillor ha estat seleccionat per a subvenció, amb un pressupost total de 2.294.047 euros, dels quals 1.376.424 seran finançats pel programa LIFE. El projecte ha estat triat per la seva credibilitat i impacte esperat, així com per la seva sostenibilitat i potencial de reproducció a altres sectors o llocs. El Govern de les Illes Balears també contribuirà amb 419.694 euros en el desenvolupament del projecte.

Cala Millor és un centre turístic costaner de les Illes Balears que es multiplica en població durant l’estiu, i és un exemple d’ecosistema transformat on la falta d’informació a l’hora d’actuar va provocar l’alteració del sistema dunar natural de la platja. Això va provocar la reducció de la platja seca i un risc per als recursos turístics. El 2004, un informe científic va examinar possibles actuacions per mitigar els problemes d’erosió relacionats amb la dinàmica natural de la platja. El 2010, una política de gestió del paisatge va identificar les operacions de transformació del territori necessàries per aconseguir una millora de les condicions generals del paisatge. El projecte LIFE AdaptCalaMillor uneix esforços per a la redacció del projecte per fer una passa endavant en les solucions d’adequació de platges urbanes, amb l’objectiu final de transformar l’entorn urbà de Cala Millor per aconseguir una resiliència a llarg termini a l’efecte del canvi climàtic mitjançant el desenvolupament de directrius basades en la ciència, integrades, sostenibles i centrades en les parts interessades.

El projecte LIFE AdaptCalaMillor té com a objectiu principal construir un projecte d’adaptació al canvi climàtic a llarg termini a la platja urbana de Cala Millor, aplicant una sèrie de directrius integrades, de base científica, i incorporant-les en un avantprojecte consensuat a través de processos de governança i participatius. Per aconseguir-ho, el projecte involucrarà tots els actors rellevants des de les primeres etapes del projecte per recerca les solucions més adequades per definir les solucions d’adaptació a implantar a Cala Millor, que suposaran una oportunitat per millorar les zones costaneres de les Illes Balears. El projecte utilitzarà una metodologia multidisciplinària, un esquema de multigovernança i un procés per passar de propostes d’adaptació a projectes d’adaptació llests per implementar per replicar a les platges urbanes regionals, nacionals i europees. Els objectius específics del projecte inclouen l’implantació d’un projecte de gran qualitat, l’aprenentatge d’un procés actiu per implicar la societat i els grups d’interès, la identificació de l’abast i les implicacions del canvi global, l’elaboració d’un catàleg de possibles estratègies d’adaptació, i la selecció i el disseny d’estratègies d’adaptació amb solucions basades en la natura i en la ciència.

El consorci de LIFE AdaptCalaMillor està format per 10 socis, entre els quals es troben autoritats regionals i locals, associacions empresarials, instituts d’investigació i fundacions mediambientals. La coordinació del projecte recau en la “Consejería Empresa, Empleo y Energía. Dirección General Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático”. A més dels ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar, el Consorci de Turisme de la Badia de Cala Millor i l’Associació Hotelera de Cala Millor i Sa Coma, també hi participen cinc socis investigadors: el SOCIB, la UIB, el CSIC-IMEDEA, l’IHCantabria, LANDLAB i la Fundació CONAMA.

Utilizamos cookies, propias y de terceros, para optimizar su visita y mejorar nuestros servicios mediante la personalización de nuestros contenidos y analítica de navegación. Más información en nuestra Política de cookies.

Indique que cookies quiere aceptar